IAR SR a.s., 974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41
tel.: 4162690, mobil: 0905480987, mail: sasova@parkovacidom.sk,
www.parkovacidom.skPARKOVACÍ DOM – PRIESKUMNÝ DOTAZNÍK


Vážení spoluobčania,

parkovanie osobných vozidiel na sídliskách väčších miest je všeobecným problémom. Naša spoločnosť sa danou problematikou zaoberá profesionálne už štvrtý rok, s cieľom vybudovať na Slovensku sieť polyfunkčných parkovacích domov. Prvý objekt tohto druhu o kapacite 180 parkovacích boxov bol zrealizovaný na sídlisku Zvolen Západ, spustený do prevádzky v auguste 2009. Bližšie informácie nájdete na našej web stránke www.parkovacidom.sk. Sídlisko Sásová je typickým príkladom takmer katastrofálnej situácie. V spolupráci s Mestom Banská Bystrica je cieľom vybudovať na predmetnom sídlisku podobný objekt minimálne pre 400 vozidiel, resp. časom niekoľko takýchto objektov. Upozorňujeme, že ide o parkovacie státia, nie garáže, nakoľko náklady na výstavbu garážového objektu sú približne dvojnásobne vyššie. Keďže ide o rad vážnych rozhodnutí, potrebujeme aspoň orientačne poznať váš názor. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto nezáväzného dotazníka.

Cieľom dotazníka je zistiť silu vášho záujmu, zistiť celkovo zložitosť problému z vášho pohľadu, zistiť mieru vášho záujmu riešiť daný problém a mieru vašej ochoty podieľať sa na riešení daného problému. Za pochopenie a seriózny prístup k veci vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Meno a priezvisko
Adresa
Telefón*
E-mail*

1. Mám záujem o dlhodobý prenájom parkovacieho boxu áno nie
2. Som ochotný za parkovací box zaplatiť mesačne nájom v sume 40 € 45 € 50 € iné:
3. Mám záujem a kúpu parkovacieho boxu: áno nie
4. Som ochotný za parkovací box zaplatiť sumu 8 500 € 10 000 € 11 500 € iné:
5. Som ochotný podieľať sa na výstavbe objektu zložením zálohy áno nie
6 Som ochotný prekonať pešo vzdialenosť od môjho bydliska 300m 600m 900m iné:
7. Vaše poznámky, námety:

Poznámka:
poznámka – v bodoch 2 a 4 nejde o licitovanie ceny, ale o zistenie sily Vášho záujmu, určenie závažnosti a hĺbky problému a Vašej osobnej ochoty podieľať sa na riešení tohto problému

www.parkovacidom.sk